Κλάδεμα:

Δεν έχει ανάγκη από κλαδευτικές επεμβάσεις.