Κλάδεμα:

Κλαδεύεται το φθινόπωρο για την προώθηση της ανανέωσης του φυλλώματος του.