Κλάδεμα:

Κλαδεύουμε μετά την περίοδο ανθοφορίας για διατήρηση του σχήματος και καλλωπισμό του φυτού με αφαίρεση των ξερών ή ασθενικών τμημάτων.