Κλάδεμα:

Γίνεται μόλις περάσει η εποχή άνθησης. Αφαιρούμε τα ξερά και άρρωστα στελέχη και αραιώνουμε το φύλλωμά του για καλύτερο αερισμό του φυτού, εάν αυτό χρειάζεται.