Κλάδεμα:

Κλαδεύουμε νωρίς τον Χειμώνα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του φυτού. Αφαιρούμε τις όποιες ανεπιθύμητες  κληματσίδες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.