Κλάδεμα

Δεν κλαδεύουμε τον ηλίανθο. Αν θέλουμε, όταν ξεραθεί, αφαιρούμε τις κεφαλές.