Κλάδεμα:

Από τη στιγμή που οι θάμνοι γίνονται 6-7 ετών χρειάζονται κλάδεμα κάθε χρόνο. Το κλάδεμα μπορεί να γίνει το φθινόπωρο, αφού συγκομιστούν οι καρποί, αφαιρώντας βλαστούς από το κέντρο του θάμνου έτσι ώστε να περνάει το φως και ο αέρας. Αν χρειάζεται περιορισμός του μεγέθους του θάμνου γίνεται και αυτός την ίδια εποχή, μειώνοντας το μήκος των εξωτερικών βλαστών.