Κλάδεμα:

Το μόνο που χρειάζεται το κυκλάμινο από άποψη κλαδέματος είναι η τακτική αφαίρεση των μαραμένων λουλουδιών, που οδηγεί στην προαγωγή της άνθησης.