Κλάδεμα

Κλαδεύουμε την Άνοιξη μετά το πέρας των παγετών. Το κλάδεμα περιορίζεται σε διαμόρφωση του σχήματος, αραίωση των πολύ πυκνών βλαστών και αφαίρεση άρρωστων και ξεραμένων τμημάτων. Αν η κουφέα έχει αρχίσει να δημιουργεί πολύ λεπτούς και αραιούς μεταξύ τους βλαστούς εφαρμόζουμε κορυφολόγημα. Μετά το κλάδεμα ποτίζουμε και λιπαίνουμε.