Κλάδεμα

Λόγω των άναρχων κλαδιών της, κλαδεύουμε  για να τα αραιώσουμε όταν μπλέκονται. Έτσι περιορίζουμε και το ύψος της. Την κλαδεύουμε μετά την ανθοφορία της, ενώ δεν κλαδεύουμε ποτέ τον χειμώνα. Όπως και σε όλα τα φυτά που ανθίζουν απευθείας στα κλαριά τους.