Καταγωγή :

Αυτοφυές της Νοτίου Αφρικής,  στην Ευρώπη έκανε την εμφάνισή του τα μέσα του 18ου αιώνα.