Καρποφορία

Η καρποφορία αρχίζει μετά το 3 με 4 χρόνο.