Καλλιέργεια:

Φυτεύεται στις αρχές Άνοιξης σε αποστάσεις 1, - 2 μέτρα και αμέσως μετά ποτίζεται καλά και καλύπτεται περιφερειακά με υλικό εδαφοκάλυψης.