Κάκτοι & Παχύφυτα

  • Προσέχετε τα φυτά σας να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τον καυτό ήλιο.
  • Χρησιμοποιείτε λίπασμα που δεν περιέχει πολύ άζωτο.