Κάκτοι &παχύφυτα

  • Κάνετε ποτίσματα.
  • Λιπαίνετε με ειδικό λίπασμα για κάκτους.