Ιδανικό φυτό για…

Αποτελεί ένα εξαιρετικό είδος γρασιδιού για καλλωπισμό περιοχών υπό σκίαση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  εδαφοκάλυψη ή προσθήκη χρώματος, δημιουργία μονοπατιών, φύτευση σε βραχόκηπους και  πλαγιές, φύτευση σε γλάστρες.