Ιδανικό φυτό για...

Βραχόκηπους, φύτευση σε κήπους μεμονωμένα ή σε ομάδες,  δημιουργία πλαισίων και κάλυψη μικρών φραχτών.