Ιδανικό φυτό για...

Μπορείτε να τον φυτεύσετε σε παρτέρια και σε γλάστρα. Επειδή έχει αντοχή στα σταγονίδια της θάλασσας μπορείτε να το φυτεύσετε σε παραθαλάσσιες περιοχές.