Χοροί

Τους κάνουν έτσι ώστε να υποδηλώσουν την απόσταση,την κατεύθυνση και την ποιότητα της τροφής.