Χώμα

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλους τους τύπους εδαφών αλλά τα ιδανικότερα είναι τα βαθιά γόνιμα εδάφη. Η στράγγιση πρέπει να είναι καλή.