Χώμα

Μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα σε οποιαδήποτε καλώς στραγγιζόμενα εδάφη, ωστόσο προτιμότερα είναι τα πλούσια πηλώδη και αργιλώδη. Ιδανικό εύρος pH είναι το 5,5 – 7,5 αλλά η οξύτητα του εδάφους δεν αποτελεί γενικά περιοριστικό παράγοντα στην άνθηση και την ανάπτυξη.