Χώμα

Μπορεί να επιβιώσει σε διάφορους τύπους εδάφους, αρκεί να υπάρχει καλή στράγγιση. Τα αμμώδη εδάφη εμπλουτισμένα με οργανική ουσία είναι τα προτιμότερα.