Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος αρκεί να έχει καλή στράγγιση.  Ιδανικά χρησιμοποιούμε μέσης σύστασης εδάφη.