Χώμα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν οποιοδήποτε είδος χωματος  αρκεί να στραγγίζει ικανοποιητικά και δεν έχει ανάγκη από ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες.