Χώμα

Αναπτύσσεται εύκολα σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, αρκεί να έχουμε καλή αποστράγγιση .