Χώμα

 

Υγρά , πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη με καλή αποστράγγιση.  Σε φυτεύσεις με ριζώματα χρησιμοποιούμε κομπόστ για εμπλουτισμό του χώματος και έπειτα καλύπτουμε με φυλλόχωμα.