Χώμα :

Ουδέτερο προς ελαφρά όξινο pH, αμμώδες ή/και πετρώδες , με καλή αποστράγγιση.  Κατά την φύτευση βοηθά πολύ η προσθήκη οργανικού κομπόστ ή λιπάσματος. Το λίπασμα μπορεί να είναι για φυτά ανθοφορίας [ με αναλογία 3:1:5 σε (Ν)άζωτο,(P)φώσφορο,(Κ)κάλιο] ή γενικής χρήσης [με αναλογία 2:3:2 σε Ν:P:Κ].