Χώμα :

Καλύτερα είναι τα πλούσια, ελαφρά εδάφη με καλή στράγγιση. Είναι φυτό ανθεκτικό στην αλατότητα και για αυτό δεν έχει πρόβλημα ακόμα και αν φυτευτεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.