Χώμα:

Μπορεί να ευδοκιμήσει σε διάφορους τύπους εδάφους, αλλά προτιμά ελαφρά, όξινα καλά στραγγιζόμενα εδάφη.