Χώμα

Ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών, διότι το ριζικό του σύστημα αναπτύσσεται πολύ καλά. Καταλληλότερα εδάφη είναι αυτά με μεγάλο ποσοστό οργανικής ουσίας,  με καλή αποστράγγιση και με καλό εξαερισμό.