Χώμα

Προτιμά εδάφη με καλή αποστράγγιση, πλούσια γονιμότητα και βάθος.