Χώμα

Ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Προτιμά εδάφη με καλή αποστράγγιση.