Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος αλλά η ανάπτυξή της είναι καλύτερη σε γόνιμα και καλοστραγγιζόμενα εδάφη.