Χώμα

Ευδοκιμεί σε αργιλώδη εδάφη, με καλή αποστράγγιση Το χώμα θα πρέπει να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία. Το Ph πρέπει να κυμαίνεται από 6-6,5 μονάδες.