Χώμα

Προτιμά όξινα, πλούσια σε οργανική ουσία και καλοστραγγιζόμενα εδάφη. Αναπτύσσεται εξίσου καλά και σε ουδέτερα εδάφη.