Χώμα:

Αναπτύσσεται καλύτερα σε αμμώδη, ουδέτερα εδάφη με καλή αποστράγγιση.