Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος, αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε υγρά, γόνιμα και καλοστραγγιζόμενα εδάφη.