Χώμα

Ευδοκιμεί σε αμμοπηλώδη εδάφη, με μεγάλο ποσοστό οργανικής ουσίας και γόνιμα. Το χώμα θα πρέπει να μην περιέχει υψηλές ποσότητες σε άλατα και άζωτο. Το Ph πρέπει να κυμαίνεται από 5,5-7 μονάδες.