Χώμα

Ευδοκιμεί σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη, με μεγάλο ποσοστό οργανικής ουσίας και καλοστραγγιζόμενα. Το Ph πρέπει να κυμαίνεται από 5,5-7,5 μονάδες.