Χώμα

Προτιμά αμμωπηλώδη εδάφη, γόνιμα, με καλή αποστράγγιση, με καλή υγρασία και μικρές ποσότητες αζώτου. Το Ph του κυμαίνεται από 5,5-7 μονάδες.