Χώμα:

Αναπτύσσεται καλά σε υγρά, πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη με καλή αποστράγγιση.