Χώμα:

Εφόσον το έδαφος έχει καλή αποστράγγιση το Πενισέτο μπορεί να προσαρμοστεί σε πλήθος εδαφών, με προτίμηση στα ελαφριάς σύστασης εδάφη.