Χώμα:

Αναπτύσσεται εύκολα σε οποιοδήποτε είδος εδάφους αρκεί να έχει καλή αποστράγγιση. Ακατάλληλα θεωρούνται κυρίως τα  πολύ υγρά εδάφη με κακό αερισμό. Αποδίδει ικανοποιητικά σε pH 5,5 με 7.