Χώμα:

Αναπτύσσεται σε μεγάλο εδαφικό εύρος, με προτίμηση στα αμμώδη εδάφη. Εάν θέλουμε τον περιορισμό της επεκτασιμότητας του προτιμάμε τα ξηρά, πηλώδη εδάφη.