Χώμα:

Προτιμά τα υγρά, γόνιμα εδάφη με καλή αποστράγγιση. Παρόλα αυτά μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά και σε φτωχά ή ασβεστούχα εδάφη με χαμηλή υγρασία.