Χώμα:

Προτιμά τα ξερά, ασβεστούχα εδάφη με καλή αποστράγγιση.. Δεν ανέχεται το πολύ όξινο pH.