Χώμα:

Δεν έχει πολλές εδαφικές απαιτήσεις αρκεί να υπάρχει καλή αποστράγγιση. Αντέχει και σε ασβεστούχα εδάφη.