Χώμα:

Χρειάζεται όξινα, υγρά εδάφη δίχως καλή αποστράγγιση. Ζει σε βάθος νερού μέχρι και 10 εκατοστά οπότε μπορεί να φυτευτεί μέσα σε ρηχά νερά.