Χώμα:

Αναπτύσσεται ακόμα και σε φτωχά εδάφη αρκεί να έχουν καλή αποστράγγιση. Ανέχεται και ασβεστούχα εδάφη.