Χώμα:

Δεν έχει πολλές εδαφικές απαιτήσεις αρκεί να υπάρχει καλή αποστράγγιση. Εφόσον αυτή υφίσταται μπορεί να αναπτυχθεί και σε υγρά εδάφη, αν και προτιμά τα ξηρά. Είναι ανθεκτικό στην αλατότητα.